Docent / Teacher

Functieomschrijving

(non-Dutch applicants are most welcome. Please scroll down for English!)


Ben jij op zoek naar een studiegerelateerde bijbaan en haal je goede cijfers? Vind je het leuk om je medestudenten te helpen en daarmee goed te verdienen (vanaf €15/uur)? Dan is de functie van bijles docent bij TentamenTrainingen.nl iets voor jou!


Over TentamenTrainingen.nl

Sinds 2014 bieden we tentamentrainingen aan studenten op 9 Universiteiten in Nederland. Daarnaast geven wij ook eindexamentrainingen om middelbare scholieren voor te bereiden op hun Eindexamen. Onze missie is ‘Helping students achieve and exceed their goals’ en dit doen we door kwaliteit te garanderen in onze studieondersteuning. Onze studieondersteuning bestaat uit tentamentrainingen, scriptiebegeleiding, handleidingen, gratis masterclasses en gratis vragenuurtjes.

Wat ga je doen?

Je wordt als docent onderdeel van een docententeam voor jouw studie. Je geeft les aan een groep tot 10 personen in een training van gemiddeld 12 lesuren (verdeeld over 3, of 4 lessen). Je legt de belangrijkste onderwerpen uit, beantwoordt vragen en oefent samen met de studenten tentamenvragen. Je geeft les in de vakken die je zelf leuk vindt en waar je goed in bent! Dit doe je aan de hand van een tentamenbundel, die bestaat uit een samenvatting van de lesstof, aangevuld met oefenvragen. Je hebt ook de mogelijkheid deze zelf te schrijven (waarmee je per tentamenbundel tot wel €300,- kunt verdienen!).

De pluspunten

 • Als docent verdien je een minimale vaste vergoeding van €15,- tot €25,- per lesuur, (mede afhankelijk van je ervaring);
 • Je wordt als docent getraind in onze docententraining en kunt gebruik maken van onze coaching om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Je wordt begeleid door een Trainingsmanager, die de facilitaire zaken voor jou regelt en met jou de trainingen evalueert;
 • Een mooie en leerzame toevoeging op jouw CV;
 • Kortom, er wordt door TentamenTrainingen.nl dus geïnvesteerd in jouw ontwikkeling als docent!

Onze eigen docenten vertellen je in dit filmpje graag al wat meer over wat je kan verwachten bij ons!


We zijn altijd op zoek naar docenten! Momenteel zoeken we daarnaast in het bijzonder:

 • Docent Research Methods, Statistiek, Psychometrie, Methodologie
 • Docent Wiskunde/Mathematics 
 • Docent Management Accounting 
 • Docent Macroeconomics, Microeconomics, Financiering/Finance, Econometrie
 • Docent Geneeskunde
 • Docent Psychologie
 • Docent Bestuursrecht II (Rechtsgeleerdheid Nijmegen)
 • Docent Rechtsgeleerdheid (Tilburg)


The same info, but in English!

Are you looking for a study related job and do you have excellent grades? Would you like to help your fellow students and earn some good money (starting from €15,- per hour)? Then the position of teacher at TentamenTrainingen.nl suits you really well!


About TentamenTrainingen.nl

Since 2014 we offer tutoring to students at 9 Universities in the Netherlands. Our mission is to help students achieve and exceed their goals’, by offering unique and quality guaranteed study support. Our study support consists of exam training courses, thesis support, exam bundles, free masterclasses and question hours.

What will you be doing?

As a teacher, you’ll be a part of a tutoring team for a specific study. You’ll teach a group of up to 10 persons the most important subjects of a course in (on average) 12 hours. You’ll answer questions the students have and practice exam questions with your group. Of course, you'll only teach students in courses you enjoyed and which you've completed with a good grade. During class, you'll follow the exam bundle which we wrote for the specific class, which consists of a summary and practice questions. You also have the possibility to write it yourself (which could lead to a compensation of up to €300,- per bundle!)

What we have to offer:

 • As a teacher, you’ll earn between €15 to €25 per hour (based on your experience);
 • You’ll be trained as a teacher in our teacher-training and you have the possibility to get assigned a coach for feedback and advice on your lessons;
 • You’ll be supervised by a Trainingmanager, who’ll arrange everything for your lessons, payment etc and will evaluate your lessons with you;
 • A nice and study related addition to your resume;
 • In general, at TentamenTrainingen.nl we’ll invest in your development as a teacher and are always there for you!

Our own teachers are happy to tell you more about what you can expect as a teacher in this video.


We are always looking for new teachers! In particular:

 • Teacher Research Methods, Statistiek, Psychometrie, Methodologie
 • Teacher wiskunde/mathematics
 • Teacher management accounting
 • Teacher Macroeconomics, Microeconomics, Finance, Econometrics
 • Teacher PsychologyFunctievereisten

 • Je bent behulpzaam, geduldig en vindt het leuk om anderen te helpen;
 • Je volgt een studie aan één van de universiteiten waarvoor we trainingen aanbieden (zie www.tentamentrainingen.nl)
 • Je volgt vergelijkbare vakken aan een andere studie of universiteit, die aantoonbaar boven het niveau liggen van het vak dat je bij ons wilt doceren;
 • Je hebt minimaal een 8 gehaald voor het vak (of de vakken) die je zou willen geven;
 • Ervaring in het geven van bijles is een pré, maar geen vereiste;
 • Je bent bereid deel te nemen aan ons trainings- en coachingsprogramma.

Heb je vragen over de functie, dan kun je deze stellen via werken@tentamentrainingen.nl.


The same info, but in English!

 • You are willing to help others, enthusiastic and patient;
 • You follow courses at one of the Universities we’re offer tutoring for (check www.tentamentrainingen.nl),
 • You followed similar courses from another study or university, that are clearly above the level of the courses you would like to teach;
 • You received at least an 8 for the course(s) you would like to teach;
 • Experience in teaching is a benefit, but not a requirement;
 • You are willing to participate in our training- and coaching program, which focus on your development as a teacher.

If you have any questions about this position, you can always contact jobs@tentamentrainingen.nl.